#18-03 Observationslistning av LifeAssays AB

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: LifeAssays

Kortnamn: LIFE B

ISIN-nummer: SE0000819054

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: LIFEASSAYS/SH B

Instrument-ID: 3M

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Listningsnamn: LifeAssays TO6B

Kortnamn: LIFE TO6B

ISIN-nummer: SE0010546416

CFI-kod: RMXXXX

FISN-kod: LIFEASSAYS/OPT RTS 20181026

Instrument-ID: 44KC

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt 08-566 390 55.

NGM Börsmeddelande-img