#18-04 Företrädesemission i Guideline Geo AB

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Guideline Geo TR
Kortnamn: GGEO TR
ISIN-kod: SE0010869867
CFI-kod: RSSXXR
FISN-kod: GUIDELINEG/SUBS RTS NL PD
Antal utgivna instrument: 30 020 716
Första dag för handel: 2018-02-19
Sista dag för handel: 2018-03-01
Instrument-ID: 47GQ
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Listningsnamn: Guideline Geo BT
Kortnamn: GGEO BT
ISIN-kod: SE0010869875
CFI-kod: ESNUFR
FISN-kod: GUIDELINEG/SH
Första dag för handel: 2018-02-19
Sista dag för handel: Meddelas i separat meddelande
Instrument-ID: 47GR
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

NGM Börsmeddelande-img