#18-10 Dr Sannas AB noteras på Nordic MTF

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: Dr Sannas  

Kortnamn: SANNA MTF

ISIN-kod: SE0010636704

CFI-kod: ESVUFR   

FISN-kod: DRSANNAS/SH B

Första handelsdag: 2018-02-02

Instrument-id: 469X

Tick size table/liquidity band: 2

Antal instrument: 1 415 328

Marknad: NMTF

Segment: MST

Likviditetsgarant: Mangold Fondkommission AB

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

NGM Nordic MTF Meddelandeserie-img