#18-14 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Abelco Investment Group AB

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Abelco Investment Group BT

Kortnamn: ABIG MTF BT
ISIN-kod:
SE0010625723
Sista dag för handel: 2018-02-08

CFI-kod: ESNUFR

FISN-kod: ABELCO/SH

Instrument-ID: 437Q

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

NGM Nordic MTF Meddelandeserie-img