#18- 22 Information rörande handel med teckningsoptioner utgivna av Eyeonid Group AB

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Eyeonid Group TO2
Kortnamn: EOID MTF TO2
ISIN-nummer: SE0010921981
CFI-kod: RMXXXX
FISN-kod: EYEONIDGRO/OPT RTS 202102163
Första dag för handel: 2018-03-01
Sista dag för handel: 2021-02-10
Instrument-ID: 47UL
Antal instrument: 1 689 931
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.