2023 var ett svagt år för IPO:er, men vändning spås under 2024

Förra året var svagare för börsintroduktioner (IPO:er) än året innan. Globalt minskade antalet IPO:er med 8 procent och transaktionsvärdet med 33 procent jämfört med 2022. I Sverige genomfördes endast två IPO:er under 2023. Detta avvaktande IPO-klimat spås fortsätta in i 2024, men en vändning kan komma under andra halvåret.

Varje kvartal kartlägger rådgivnings- och revisionsföretaget EY genomförda börsintroduktioner (IPO:er) på reglerade marknader och handelsplattformar. Enligt EY Global IPO Trends 2023 har det under tredje kvartalet 2023 genomförts 323 IPO:er globalt. Det totala transaktionsvärdet var 22,2 miljarder USD, vilket är en minskning med 19 procent respektive 39 procent jämfört med samma kvartal året innan. För helåret 2023 genomfördes 1 298 IPO:er till ett sammanlagt transaktionsvärde om 123,2 miljarder USD, vilket innebär en minskning med 8 respektive 33 procent jämfört med 2022. 

Regionerna skiljer sig dock åt. Ett förbättrat marknadssentiment i västvärlden gav ökad aktivitet; framför allt i USA där antalet IPO:er under 2023 ökade med 47 procent och transaktionsvärdet med 157 procent jämfört med 2022. Den globala nedgången kan spåras främst till Ostasien, där den avsvalnade kinesiska ekonomin stod för det stora tappet med 26 procent färre IPO:er och ett 44 procent lägre transaktionsvärde jämfört med förra året. Ändå är det fortfarande Kina som är den enskilt största IPO-marknaden, med totalt 372 IPO:er och 56,2 miljarder USD i transaktionsvärde. I Sverige var det bara två IPO:er under 2023, vilket är betydligt färre än under 2022. 

– Summerar man 2023 så är det inget år att skriva hem om ur ett globalt börsnoteringsperspektiv. Jämfört med 2022 såg vi något färre IPO:er och transaktionsvärdet sjönk med ca en tredjedel – och då ska vi minnas att 2022 inte heller var ett särskilt bra år. Den enda region som har en klar tillväxt i IPO-aktivitet är USA. I nästan alla andra regioner avtar aktiviteten. Så även för Sverige, som bara hade ett fåtal noteringar under året, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader för EY i Norden och Sverige.

Vändning i Sverige att vänta först andra halvåret 2024

Trots den positiva utvecklingen på den svenska aktiemarknaden under den senaste tiden har IPO-aktiviteten inte tagit fart. Det avvaktande klimatet kan förklaras av det instabila makroekonomiska läget, som påverkas dels av global politisk instabilitet, dels av en dramatiskt förändrad penningpolitik. Detta avskräcker många företag från att ta steget till börsen just nu. Flera företag har dock en börsintroduktion i sikte, men väntar på bättre förutsättningar innan de är redo att gå vidare.

– Det som krävs för att det ska vända är en stabilisering för att undanröja osäkerheten kring inflation och ränta. Vi bedömer att det kommer att behövas åtminstone en första räntesänkning från Federal Reserve innan noteringskandidater väljer att trycka på knappen och gå vidare med en börsnotering. Vi såg en markant ökning av intresse för börsintroduktion runt oktober förra året med flera påbörjade noteringsprocesser. Eftersom det brukar ta 9–12 månader att förbereda en börsintroduktion kommer lejonparten av dessa vara redo att noteras kring sommaren 2024 eller strax därefter, säger Andreas Dalhäll. 

När IPO-aktiviteten väl kommer återhämtar sig kommer det att vara förändrade förutsättningar för de företag som vill noteras. Under 2021 rådde ett noteringsklimat där företag med negativa resultaträkningar men med förhoppning om framtida vinst (så kallade förhoppningsbolag) kunde noteras till höga värderingar – särskilt inom tech-sektorn. Allteftersom räntor höjts och kapital blivit dyrare ställs högre krav på att företag ska vara lönsamma och ha en tydlig affärsmodell. Det avspeglas redan i den globala IPO-statistiken från 2023 som visar en ökning av antal noteringar i sektorer med traditionellt sett lägre risk och stabila kassaflöden som industri och konsumtionsvaror, medan tech-sektorn står för den största minskningen av antal noteringar. 

– För att lyckas med en notering under 2024 kommer företag behöva visa på lönsamhet. Utöver det krävs en affärsmodell som knyter an till någon av de fem megatrender vi ser just nu. Dessa är de demografiska förändringarna i världen, förändrade leveranskedjor, nya former för finansiering, den gröna omställningen, samt digitalisering och AI, säger Andreas Dalhäll.

Brsnoteringar globalt under 2023

Om EY Global IPO Trends
Rapporten för Q4 2023 är baserad på utförda IPO:s till och med den 31 december 2023. Samtliga data har hämtats från Dealogic, Oxford Economics, och EY analyser om inte annat anges. SPAC IPO:s (Special Purpose Acquisition Company) inkluderas inte i sammanställningen, om inte annat anges. Mer information finns på ey.com/ipo/trends.

För mer information eller intervju med Andreas Dalhäll, kontakta:
Stina Gustafsson, PR-chef, EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

Om EY
På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte “Building a better working world” och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare och samhället i stort. Med stöd av data och teknik bygger vi förtroende på finansmarknader och hjälper våra kunder att växa och utvecklas. Vi samarbetar inom våra tjänsteområden revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner. Tillsammans kan vi ställa bättre frågor för att hitta nya svar på de komplexa utmaningar som världen står inför i dag.

EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen inom Ernst & Young Global Limited som vart och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För mer information om vår organisation, besök gärna www.ey.com/se