2CUREX: HANDELSPREMIÄR PÅ FIRST NORTH I DAG

STOCKHOLM (Direkt) Danska 2Curex, som har utvecklat en metod för att kartlägga cancerbehandling, gör sin första handelsdag på First North den 24 november med hopp om intäkter om tre år.

Ole Thastrup, vd, grundare, styrelseledamot och storägare, är inte bekymrad över att bolag på First North haft svårt med likviditeten i aktien. Han jämför Stockholm med Köpenhamn där det är “ännu värre” och konstaterar att på sikt är det huvudlistan i Stockholm som lockar som “en mycket aktiv handelsplats”.

2Curex har metoden Inditreat som låter kliniker på förhand undersöka vilka läkemedel mot cancer i tjocktarmen som kan få bäst respons på respektive patient.

Metoden har ännu inte lanserats på marknaden och har därför inte gett några intäkter. Tanken är att ta betalt för varje test, med ett eget labb i varje land. Inditreat är kliniskt testad på drygt 900 patienter. Om det går att visa klinisk effekt blir det lansering 2020. En sista studie inleddes i oktober.

“Det går fint”, säger Ole Thastrup.

Ett år efter lansering ska kassaflödet vara positivt, är det tänkt. Till dess räknar bolaget med 29 miljoner i EU-bidrag, främst för att finansiera studien. Besked från EU ska komma före årsskiftet.

Bolaget är värderat till 80,7 miljoner kronor efter att ha tagit in 18,3 miljoner kronor i en övertecknad emission inför listningen, före emissionskostnader på 1,7 miljoner.

Hälften av pengarna från emissionen ska bekosta en säljorganisation mot canceravdelningar på sjukhus i Europa.

Bolaget ska etablera labb till att börja med i Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien och Frankrike – det beräknas kosta uppemot en femtedel av likviden. Flera miljoner går till lön för en så kallad chief business officer som ska rekryteras och till konsulter. Tillsammans ska de komma fram till hur bolaget bäst ska tjäna pengar i land för land. Emissionen ska också räcka till CE-märkning av Inditreat. Möjligen kan det bli fråga om ytterligare en emission innan 2020, enligt Ole Thastrup.

Själv hade han före emissionen 46,3 procent av aktierna i 2Curex, genom bolag. Han grundade 2Curex 2006 från bolaget Carlsberg Research Center.

Ole Thastrup är professor i farmakologi och läkemedelsutveckling vid Köpenhamns universitet. Tidigare grundade han Bioimage, en avknoppning från danska börsjätten Novo Nordisk.

Teckningskursen i 2Curex var 7:80 kronor per aktie.

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och certified adviser.