AB Igrene (publ) offentliggör memorandum avseende företrädesemission om cirka 15 miljoner kronor

Styrelsen i AB Igrene (publ) (”Igrene” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum avseende beslutad emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Memorandumet och anmälningssedel finns under teckningsperioden att ladda ner från Bolagets hemsida, www.igrene.se, Eminova Fondkommissions hemsida, www.eminova.se samt på Spotlight Stock Market, www.spotligtstockmarket.com.

Styrelsen i Igrene den 7 november 2022 beslutades att genomföra en nyemission med företräde för

befint­liga aktieägare. Varje på avstämningsdagen den 30 november 2022 innehavd aktie ger en teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) aktie. Teckningskursen uppgår till 0,43 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med 2 december till och med den 16 december 2022. Sista dag för handel i teckningsrätter är den 13 december 2022.

Preliminär tidplan för Nyemissionen:          

2 december – 13 december 2022                     Handel med teckningsrätter

2 december – 16 december 2022                     Teckningsperiod

2 december 2022 –                                                 Handel med BTA pågår till dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske senast början av januari 2022

21 december 2022                                                  Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, VD

mats.budh@igrene.se

+46 70 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2022.

Om Igrene

AB Igrene vill utvinna klimatneutral vätgas i Siljansringen. Bolaget har tillgång till patenterad teknik för konvertering av naturgas till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar i berggrunden. Denna metod för produktion av vätgas sker med minimal energiförbrukning. Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser runt kratern.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Se www.igrene.se