ÅF Pöyry AB offentliggör uppdaterat grundprospekt för befintligt MTN-program

ÅF Pöyry AB etablerade i juni 2018 ett MTN-program. I juni 2019 beslutade ÅF Pöyry AB att uppdatera MTN-programmet och samtidigt utöka ramen på sitt MTN-program från SEK 3 miljarder till SEK 5 miljarder. Idag offentliggör ÅF Pöyry AB ett uppdaterat grundprospekt med ett oförändrat rambelopp om SEK 5 miljarder.

Grundprospektet som finns tillgängligt på ÅF Pöyry ABs hemsida, www.afry.com samt på Finansinspektionens hemsida, www.finansinspektionen.se, är giltigt under en period om 12 månader från dagen för godkännandet av grundprospektet.

Handelsbanken är arrangör av MTN-programmet och kommer att agera som emissionsinstitut tillsammans med Skandinaviska Enskilda Banken.

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta
Ebba Vassallo, Investor Relations 0704718198

 

ÅF Pöyry AB (publ.)
Frösundaleden 2
169 99 Stockholm, Sverige
Tfn 010-505 00 00
Säte i Stockholm
Org.nr 556120-6474
VAT: SE556120647401
afry.com

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future