Affärsvärldens jury: Norditek vinnare när det kommer till kvalitet

Under måndagskvällen fick Norditek ta emot priset för högsta kvalitet i klassen småbolag efter Affärsvärldens granskning av 143 företag. “För oss ger den här kvalitetsstämpeln råg i ryggen i arbetet med att leverera högsta kvalitet till våra kunder” säger Daniel Carlberg, VD för Norditek Group.

Juryns motivering till utmärkelsen vid Affärsvärldens event Årets IPO var att Norditek klarade sig helt utan flaggor vid granskningen inför fjolårets IPO, vilket jämte utvecklingen i företaget efter noteringen gav bästa resultat i kategorin.

”Utmärkelsen är en kvalitetsstämpel över tid då samhället mår bättre när bra företag ges resurser att skapa välstånd och dåliga företag och företeelser exponeras.” enligt Affärsvärlden.

”Vi tackar Affärsvärlden för utmärkelsen och för arbetet med att synliggöra viktiga kvalitetsfaktorer för att företag ska kunna utvecklas framgångsrikt på lång sikt. För oss ger den här kvalitetsstämpeln råg i ryggen i arbetet med att leverera högsta kvalitet till våra kunder, så att de kan driva på ännu snabbare i omställningen mot ökad återvinning och en cirkulär framtid” säger Daniel Carlberg, VD för Norditek Group.

Philip Bergendahl

Marknadsansvarig
philip.bergendahl@norditek.se

076-327 38 10

Norditek utvecklar tekniska lösningar inom återvinning. Med egenutvecklade maskiner och som återförsäljare av europeiska kvalitetsmaskiner erbjuder vi marknaden modulära koncept för en mer flexibel återvinning och en högre förädlingsgrad av olika material. Det som driver företaget framåt är en stark vilja att tillsammans kunna lösa kunders och i förlängningen samhällets utmaningar med materialåtervinning.