Agtira AB i Härnösand genomför en riktad nyemission utan rabatt till två av sina storägare.