AI Medical Technology rapporterar mycket lovande resultat från klinisk studie inom primärvården för validering av Dermalyser – ett AI-drivet beslutsstödverktyg för att diagnostisera malignt melanom

Den första prospektiva studien i sitt slag i primärvården visar anmärkningsvärd diagnostisk prestanda: 95 % sensitivitet och 86 % specificitet, ett resultat som är bättre än det som primärvårds- och hudläkare uppvisar.

Stockholm, 7 februari 2023. Ett svenskt startup-bolag, AI Medical Technology meddelar idag resultaten från en klinisk prövning som genomförts på 37 svenska primärvårdskliniker med Dermalyser, ett diagnostiskt beslutsstödsverktyg utrustat med avancerad artificiell intelligens (AI). Totalt 240 patienter som sökte primärvården för misstänkt hudcancer inkluderades i studien, en prospektiv, pivotal, multicenter, icke-interventions kliniska prövning. Mobilapplikationen Dermalyser uppvisade anmärkningsvärd diagnostisk prestanda: 95 % känslighet och 86 % specificitet, siffror som är bättre än de som primärvårdsläkare och hudläkare uppvisar.

“Vi är idag glada över att kunna rapportera om den enastående prestanda som vårt stödverktyg för diagnos av malignt melanom, Dermalyser uppvisar”, säger Christoffer Ekström, VD för AI Medical Technology. “De anmärkningsvärt höga nivåerna på sensitivitet och specificitet verifierar den kliniska prestandan och fördelarna med Dermalyser, särskilt eftersom studien genomfördes på primärvårdskliniker som representerar olika demografi, personal och regional tillhörighet. Vi ser nu fram emot att slutföra CE-märkningen och förbereda för marknadslansering under Q4, 2023. Samtidigt planerar vi att engagera USA-baserade kliniker i kommande kliniska prövningar som en del av vår strategi för marknadsinträde i USA”.

Olle Larkö, överläkare och professor i dermatologi och venereologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, kommenterar: ”Detta är verkligen spännande resultat. Siffrorna pekar på potentialen att inte bara förbättra den visuella, diagnostiska noggrannheten i framtiden, utan också att reducera arbetsbelastningen för hudläkare, något som alltför ofta är ett problem i deras dagliga gärning. Ytterligare studier krävs för att bekräfta de positiva resultaten men det är tydligt att samverkan mellan människa och dator är här för att stanna och jag ser fram emot att detta implementeras inom området hudcancer och dermatologi i allmänhet.

Magnus Falk, docent i allmänmedicin, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet och även studiens huvudprövare kommenterar: “Förutom det primära målet, det vill säga beslutsstödsverktygets diagnostiska precision, har vi även dokumenterat användbarheten av Dermalyser i klinisk praxis. Resultat från studien kommer att redovisas i en klinisk publikation, men redan nu är det tydliga intrycket en hög acceptans av Dermalyser som ett diagnostiskt stödverktyg bland den medicinska personalen som var involverad”.

Mer information om studien finns här: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05172232?term=AI&cond=Melanoma&draw=2&rank=1 

För mer information, vänligen kontakta:

Christoffer Ekström, VD AI Medical Technology

E-post: christoffer@aimedtech.org

Mobiltelefon: +46721748339

Om malignt melanom

Enligt Cancer Today var förekomsten av nya fall av malignt melanom år 2020 över 320 000 över hela världen, https://gco.iarc.fr/today/home och var 4: e minut dör en person av hudcancer.  Med en växande trend förväntas antalet patientfall nå nästan 500 000 år 2040. Statistik visar vidare att så många som 99% av fallen kan botas om de diagnostiseras och behandlas tillräckligt tidigt, vilket understryker vikten av man kontinuerlig undersöker sin hud själv och vid misstänkt hudförändring, söker läkare. En noggrann och korrekt diagnos är alltså avgörande för att rädda fler liv.

Om Dermalyser

Dermalyser är en mobilapplikation baserad på AI som kan ge medicinsk personal på till exempel vårdcentraler diagnostiskt beslutsstöd vid diagnos av hudcancer. Dermalyser möjliggör snabbt och direkt diagnostiskt beslutsstöd med hög noggrannhet vid diagnos av hudcancer såsom malignt melanom. Läkaren tar en bild av patientens hudfläck och får inom några sekunder ett analyssvar från den artificiella intelligensen. På detta sätt missas färre cancerdiagnoser, fler patienters liv kan räddas och samtidigt kan färre patienter behöva genomgå onödiga operationer av godartade hudfläckar. Dessutom kan sjukvården bli mer effektiv och kostnaderna kan sänkas. Applikationen används tillsammans med ett dermatoskop monterat framför kameran på en mobiltelefon.

Om AI Medical Technology

AI Medical Technology är ett företag verksamt inom tvärvetenskapliga områden datavetenskap, mjukvaruutveckling och medicin. Företagets team fokuserar hängivet på att utveckla AI-drivna diagnostiska lösningar som möjliggör för vårdpersonal i primärvården att diagnosticera sina patienter på ett tillförlitligare, enklare och snabbare sätt. Efter den andra finansieringsrundan 2022 är teamet nu fokuserat på att ta den första produkten, Dermalyser, ett kliniskt validerat beslutsstödsverktyg för att diagnostisera all hudcancer genom kliniska prövningar och till marknaden. www.aimedtech.org.

Fler artiklar om Let'em know AB