Aktierna för nyttjande av TO2 samt en riktad emission avseende garantin i samband med TO2 är registrerad hos Bolagsverket

Teckningen av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 (”TO2”) samt en riktad emission hänförd till garantin av TO2 (”den Riktade Emissionen”) är nu registrerad hos Bolagsverket. Totalt har 5 104 373 aktier registrerats, varav 3 750 273 aktier hänförs till nyttjande av TO2 samt 1 354 100 hänförs till den Riktade Emissionen. Aktiekapitalet uppgår till totalt 4 499 315,549 kr och antalet aktier uppgår till 35 994 524 efter registreringen.

Då en del av den Riktade Emissionen till Milad Pournouri om 168 165 aktier, faller under bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), krävs det för giltigt beslut att den godkänns av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som av samtliga aktier representerade vid en bolagsstämma i Bolaget. Kallelse till den bolagsstämma som ska besluta om denna riktade emission kommer att offentliggöras inom en snar framtid.

Utsökningsdagen för interimsaktier (IA) som erhållits genom utnyttjande av TO2 är den 8 juni 2022.

För ytterligare information om Ecore Group, vänligen kontakta:
Milad Pournouri, tf. VD och styrelseledamot
E-post: milad@ecoregroup.se
Telefon: +46 73 890 89 11
www.ecoregroup.se


Fler artiklar om Ecore Group AB