AKTIETORGET: FREETRAILER LISTAS SOM FÖRSTA DANSKA BOLAG

STOCKHOLM (Direkt) Danska Freetrailer är godkänt för listning på Aktietorget och blir därmed det första i handelsplatsens Danmarkssatsning.

Det skriver Aktietorget i ett pressmeddelande.

Freetrailer är ett teknikföretag inom delningsekonomin som bygger på affärsidén att varuhus, byggvaruhus och andra företag kan erbjuda sina kunder tjänsten att låna en släpvagn gratis med syftet att förbättra kundupplevelsen.

Huvudsyftet med noteringen på Aktietorget är enligt bolaget att utöka marknadsföringssatsningar, förstärka den finansiella ställningen samt att vidareutveckla teknologin.

Freetrailers strategi är att fokusera på marknaderna i Danmark, Sverige och Norge och därefter gradvis expanders till Finland, Tyskland och Beneluxländerna. Med hjälp av denna strategi bedömer bolaget att antalet släpvagnar som Freetrailer har på marknaden kommer att öka upp till tre eller fyra gånger under de kommande tre åren.

Beräknad första handelsdag för aktien, som kommer att handlas i danska kronor, är den 14 juni.

Emissionen i samband med listningen uppgår till högst 14 miljoner danska kronor och teckningskursen är 4:50 danska kronor per aktie.

Värderingen av bolaget före emissionen uppgår till 27,4 miljoner danska kronor.