Alteco Medical AB: Offentliggörande av emissionsmemorandum

Alteco Medical AB (”Alteco”) publicerar härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission vars teckningstid inleds den 7 december 2017 och avslutas den 21 december 2017. Detaljer kring företrädesemissionen finnes i publicerat memorandum.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum för företrädesemissionen finns nu publicerat på Altecos, Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets respektive hemsidor (www.altecomedical.com, www.sedermera.se, www.aktietorget.se). Teaser och anmälningssedel utan företräde kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Alteco Medical i samband med nyemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission, telefon: 040-615 14 10, e-post: info@sedermera.se .

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Petersson, VD
Epost: hakan.petersson@altecomedical.com
Telefon: 0706 – 32 00 43
www.altecomedical.com

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en av de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Via specifika bakteriegifter (endotoxiner) som sprids via blodet till stora delar av kroppen utvecklas det septiska tillståndet. Endotoxin, eller lipopolysackarid (”LPS”), är en huvudkomponent i cellväggen hos en bakterietyp som kallas gramnegativa bakterier. När endotoxin frigörs i blodbanan framkallas en stark toxisk (giftliknande) reaktion från immunförsvaret vilket kan leda till sepsis. Alteco Medicals produkt Alteco® LPS Adsorber reducerar effektivt mängden endotoxin i blodbanan och kan därför hindra eller vända sepsisförloppet. Genom att avlägsna endotoxin ur blodbanan kan den kritiska och livshotande delen av sepsisförloppet motverkas.