Amelie Söderberg väljs in i Nowonomics ABs styrelse

Den extra bolagsstämman i Nowonomics AB (publ), 556990-1795, (”Bolaget”) ägde rum idag den 11 november 2022. Stämman genomfördes enbart med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet. 

Beslut om ny styrelseledamot
Stämman beslutade att välja Amelie Söderberg som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Amelie Söderberg är aktiv i flera styrelser, bland annat Adlibris, AMF Fastigheter, Cellbes och Syncro Group AB och nu också som ordinarie ledamot i Nowonomics styrelse. 

Vi är glada över att välkomna Amelie Söderberg till vår styrelse. Amelies erfarenheter och kunskaper kommer att hjälpa oss mycket i  vårt fortsatta arbete kring Nowos strategiska utveckling, säger Sven Estwall, styrelseordförande Nowonomics AB. 

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28
Sven Estwall, Styrelseordförande, telefon + 46 70 583 85 80

Om Nowonomics AB (publ)
Nowo, Nowonomics AB (publ), föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.

Nowo har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250