Analyst Group har publicerat en videointervju med VD Mikael Lindstam

Analyst Group publicerade den 17 november 2022 en videointervju med VD Mikael Lindstam där han kommenterar den nyligen inledda kliniska Fas 1-studien och den förestående företrädesemissionen. Intervjun finns tillgänglig på Analyst Groups webbsida och på www.aptahem.com.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.