Ändringar avseende den planerade skjutbanan

Som tidigare kommunicerats är Bodyflight Sweden AB (”Bodyflight”) ambition att bredda upplevelsefloran i sina lokaler i Bromma. Som ett led i detta planerades, via det delägda dotterbolaget FMJ Shootingrange AB (”FMJ”), en skjutbana i källaren. Det finns sedan tidigare ett godkännande från hyresvärden St Eriks avseende skjutbana, bygglovsprocessen är igång och FMJ har sedan en tid tillbaka börjat anpassa lokalen. Bodyflight och FMJ har nu dessvärre nåtts av beskedet att en pågående detaljplaneändring för området stoppar byggnationen av skjutbanan i källaren.

Nästa steg och påverkan framåt

Arbetet att hitta en annan lokal där FMJ kan anlägga skjutbana är satt i verket. Det är i dagsläget svårt att bedöma när ny lokal är införskaffad varför även startdatum är oklart. Som tidigare kommunicerats har FMJ redan lanserat sin skytteprodukt men då på hyrd bana. Denna verksamhet kommer fortsätta. Verksamheten är i liten skala och bedöms ha ringa omsättnings- och resultatpåverkan.

Det arbete som redan gjorts i lokalen bedöms inte förgäves. Bodyflights mål är fortfarande att bredda upplevelsefloran i Bromma varför ambitionen är att annan upplevelse etableras i källaren. Vilken upplevelse återstår att se.

Bodyflight har tidigare kommunicerat målsättningen att omsätta 54 miljoner under 2019. Befintlig verksamhet går som planerat och med ytterligare en tunnel i Göteborg samt annan upplevelse i källaren är ambitionen fortfarande att nå koncernens finansiella målsättning för 2019.

För mer information om Bodyflight, vänligen kontakta: 

Markus Wiborg, VD

Telefon: +46 732 45 22 22

E-post: markus@bodyflight.se

www.bodyflight.se

Denna information är sådan information som Bodyflight Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2018.

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight planerar under det fjärde kvartalet 2018 att expandera sin verksamhet med en färdigställd vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se.