Återköp av aktier av Truecaller B i vecka 46 2023

Mellan den 13 november 2023 och 17 november 2023 har Truecaller AB (publ) (LEI-kod 549300TEYF1FA5G5GK26) återköpt sammanlagt 1 000 035 egna B-aktier (ISIN: SE0016787071) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.       

Återköpen var en del av det återköpsprogram som Truecaller AB tillkännagav den 7 juni 2023. Återköpsprogrammet löper under perioden 7 juni 2023 till maj 2024, då årsstämman 2024 kommer att hållas, och genomförs i enlighet med “Emittentregelverket”.

 

På årsstämman 2023 bemyndigades styrelsen att återköpa B-aktier fram till årsstämman 2024. Det nya bemyndigandet innebär att styrelsen får besluta att återköp av B-aktier får ske av högst så många aktier att bolagets aktieinnehav inte överstiger tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

 

Truecaller B-aktier har återköpts enligt följande:

 

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

13 november 2023

275 000

28.4515

7 824 163

14 november 2023

110 000

28.7451

3 161 961

15 november 2023

225 000

29.3624

6 606 540

16 november 2023

175 000

29.3693

5 139 628

17 november 2023

250 000

29.82074

7 455 185

Total ackumulerat under vecka 46/2023

1 035 000

29.1664

30 187 476

Total ackumulerat under återköpsprogrammet

9 784 754

32.8233

321 168 196

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie för Truecallers räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Truecallers innehav av egna aktier per den 17 november 2023 till 23 066 533 B-aktier och 5 600 000 C-aktier vilket motsvarar 7,52% av utestående kapital. Det totala antalet aktier i Truecaller, inklusive egna aktier, är 381 187 504 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 352 520 971. 

 

För mer information, kontakta gärna:

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705 29 08 00
andreas.frid@truecaller.com

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 368 miljoner aktiva användare, har laddats ned mer än en miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 50 miljarder oönskade samtal under 2022. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.