Attana AB kommer supportera och samarbeta med Prof. Salantis team vid utveckling av Coronavirusvaccin

Den 7:e mars tillkännagav Prof. Ali Salanti och medarbetare att de har skapt ett konsortium som fått ett anslag från EU för att utveckla vaccin mot Coronaviruset. Projektet är baserat på Prof. Salantis grupps teknologi för vaccinutveckling. Prof. Salanti har bjudit in Attana att stödja projektet med bl.a. sensorchip för att skynda på utvecklingen.

I samarbete med University of Tübingen, Leiden University Medical Center, Wageningen University och företagen AdaptVac och ExpreS2ion, har Prof. Salatis forskargrupp vid Köpenhamns universitet fått ett anslag från EU om €2,7M. Anslaget ska användas för att utveckla ett vaccin mot Cornonaviruset, Covid-19, som just nu sprids över världen.

 

Prof. Salanti, Ass. Prof. Morten Agertoug Nielsen och Ass. Prof. Adam Sander samt ett antal av deras kollegor har tillsammans utvecklat en teknologi för vaccinutveckling som de kommer använda i det aktuella projektet. En liten, men viktig, del av Coronaviruset används för att fästas på ytan av en ofarlig virusliknandepartikel. Denna Coronavirusliknandepartikel är själva vaccinet. Syfte är att aktivera kroppens immunförsvar så att om en person utsätts för det riktiga Cornonaviruset så känner immunförsvaret igen det och är redo att bekämpa det och skydda kroppen.

 

Prof. Salanti har tidigare påvisat att själva teknologin fungerar med ett HER2 bröstcancervaccin. Salantis grupp är redan igång med att utveckla ett Coronavirusvaccin, men det är väldigt kostsamt att skala upp produktionen av vaccin för de nödvändiga kliniska studierna. Huvuddelen av anslaget kommer att användas till att snabbt kunna producera vaccin för de kliniska studierna. Attana har blivit tillfrågade och accepterat att tillhandahålla sensorchip för att välja ut och optimera viktiga proteinerna till vaccinet och att i en senare fas genomför en extra kvalitetskontroll för att säkerställa vaccinet har bibehållen specificitet efter den produktionen. Attana kommer också, om det skulle visa sig behövas, bistå med extra support för experiment för att säkerställa att utveckling går så fort som möjligt.

 

Attana AB har inga direkta finansiella intressen i detta projekt. Attanas medverkan är endast baserat på vår långa och goda relation med Prof. Salanti och hans medarbetare och vi hoppas att på detta sätt kunna bidra till en snabb lösning av den globala situationen p.g.a. Coronaviruset.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.