Attana är inbjuden att presentera på Erik Penser Banks Bolagsdag den 10e mars kl. 13.40

Torsdagen den 10e mars klockan 13.40 deltar Attana i Erik Penser Banks bolagsdag där Attanas VD, Teodor Aastrup, kommer hålla en bolagspresentation följt av en kort frågestund.

Attana kommer att hålla en 15 minuter lång presentation följt av en 10 minuter lång Q&A. Evenemanget är fysiskt i Erik Pensers egna lokaler men kommer även att sändas digitalt via Erik Pensers Youtubekanal.

Länk till live stream och en agenda för Attanas bolagspresentation kommer publiceras inom kort.

När: 10e mars klockan 13.40

Var: Hos Erik Penser Bank och online genom Erik Penser Banks Youtubekanal.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com