Attana bjuder in befintliga och nya aktieägare till informationsmöte om planerna framåt och om finansiering

Måndagen den 3 juni bjuder Attana in befintliga och nya aktieägare till informationsmöte om planerna framåt och om finansiering i samband med teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner som äger rum under perioden 3-14 juni.  Eventet sker på kontorshotellet på Kronobergsgränd 19 i Kista kl. 18.00-20.00. Dörrarna öppnas 17.30.

Vid eventet kommer vi att presentera bolagets planer för att bli kassaflödespositiva i närtid och hur vi avser att därefter skapa tillväxt som tillvara tar potentialen i bolagets teknik och erbjudande.

 

Attanas teknik används för att snabba på och öka träffsäkerhet vid utveckling av nya cancerläkemedel, i synnerhet inom immunonkologi. Vi kan analysera direkt på vävnad från patienter (biopsiprover), både från cancer och frisk vävnad, vi kan göra analyser på cancerceller och på friska celler, vi kan studera och jämföra hur kroppens egna antikroppar och T-celler och läkemedelsbolagens antikroppar och T-celler interagerar med vävnaden eller cellerna. Vi har potentialen att bli en av de ledande standarderna inom immunonkologi. Vårt fokus är att fortsätta att försäljningen till våra immunonkologi-kunder och att arbeta målveten på att få dem som starka referenser både på den europiska och nordamerikanska marknaden.

 

Välkomna på måndag! Vi berättar mer om planerna, men framför allt är vi tillgängliga för att svar på era frågor.

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862300

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com