Attana deltar vid DDIP 2018, Drug Discovery Innovation Programme, Frankfurt 29-30 november 2018

DDIP-konferensen fokuserar på nya tekniker inom läkemedelsutveckling. Konferensen riktar sig till ledande aktörer inom läkemedelsutveckling vid industri och akademi. Attana kommer att delta vid konferensen som talare och utställare.

Konferensen är en fortsättning på Attanas målsättning om att öka kännedomen om bolaget på marknaden och för att träffa fler kunder, där bolaget kan visa på mervärdet av bolagets erbjudande. Vid konferensen kommer Attana ge en presentation under det vetenskapliga programmet, representera med en utställningsmonter och ha ett antal förbokade personliga möte med kunder. Läs mer om konferensen och dess deltagare här.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.