Attana deltar vid Stora Aktiedagen i Göteborg den 12 november 2018

Vid Stora Aktiedagen den 12 november på Svenska Mässan i Göteborg kl. 08.00-17.30 kommer att Attana ge en företagspresentation och medarbetare från Attana kommer under dagen finnas tillgängliga för att träffa aktieägare och svara på frågor.

Attana delter vid Stora Aktiedagen för att erbjuda investerare ett effektivt sätt att träffa bolaget. Attana presenterar kl. 12.50-13.20. Presentationen webbsänds live på www.aktiespararna.se/tv/live. Dagen efter läggs presentationen upp på www.aktiespararna.se/tv/evenemang och på Attanas hemsida http://www.attana.com/investerare/

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.