Attanas presentation från Redeye Theme: Diagnostics är nu tillgänglig på Redeyes hemsida

Tisdag den 27 september medverkade Attana på Redeyes evenemang Theme: Diagnostics, där VD Teodor Aastrup höll en 12 minuters presentation följt av 8 minuter Q&A.

Presentationen fokuserade på Attanas satsningar inom ”companion diagnostics” och hur bolagets teknologi kan användas för att mäta neutraliseringsförmågan hos t.ex. antikroppar.

Videon går att se genom att följa denna länk:

Attana – Redeye Theme: Diagnostics

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com