Baker McKenzie rådgivare till Carnegie och Kempen & Co i Medivirs riktade emission av B-aktier

Medivir, ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi, har beslutat om en riktad nyemission av B-aktier som tillför Medivir cirka 155 MSEK före transaktionskostnader. Teckningskursen på 39 SEK per aktie fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat Global Coordinator och Joint Bookrunner och Kempen & Co N.V. har agerat Joint Bookrunner i samband med den riktade emissionen. Baker McKenzie har agerat legal rådgivare till Joint Bookrunners avseende svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzie deltar huvudsakligen Joakim Falkner och Ian Gulam från byråns Stockholmskontor och Roger James från byråns Londonkontor. 

Kontakt 
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie 13 500 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com  

Baker McKenzie-img