BALCO: KAN NÅ MARGINALMÅL SNART – VD

STOCKHOLM (Direkt) Balcos affärsidé går ut på att ta marknadsandelar från traditionella balkongsrenoverare genom att bort gamla balkonger och ersätta dem med en större inglasad balkong. På så vis kan livstiden för en balkong förlängas från 10-15 år till uppemot 50 år. Kunderna är främst bostadsrättsföreningar, allmännyttan och privata fastighetsägare.

Det säger balkongbolagets vd Kenneth Lundahl i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför fredagens handelsdebut på Stockholmsbörsen.

“Vi kan genom den så kallade Balco-metoden erbjuda inglasningsmöjligheter för betongbalkonger som börja vittra sönder efter 10-15 år och på så vis förlänga livstiden till 50 år i stället. Samtidigt kan vi förlänga användandet av balkongen från 2 månader till 8 månader”, säger vd.

Han fortsätter:

“Renoveringsbranschen för balkonger är enorm och uppgår till närmare 30 miljarder kronor och vi erbjuder en nisch med inglasningslösningar. Våra säljare utbildar fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och visar vårt alternativ till traditionell betongrenovering. Vi tar marknadsandelar från betongrenoverare och de vet knappt om det”.

Några större makroekonomiska hot mot bolagets inglasningslösningar ser Kenneth Lundahl inte.

“Vi har haft några korta chocker. Senast märkte vi av det i Stavanger förra året efter att oljepriset fallit. Men vi är till 90 procent exponerade mot renoveringsmarknaden och 10 procent mot nybyggnation. Den senare är ju mer konjunkturkänslig. Den underliggande marknaden försvinner inte. Man skjuter i så fall på renoveringen, kanske upp till ett år eller så”.

Att Balco helt skulle överge nyproduktionssegmentet, som alltså är betydligt konjunkturkänsligare och brottas med ungefär hälften så hög lönsamhet som renoveringsmarknaden, avfärdar Kenneth Lundahl.

“Att vi befinner oss inom nybyggnationen gör att vi håller oss på tå. Den är tuffare och jobbigare. Den piskar våra inköpschefer så att vi får rätt inköpspriser och väljer rätt material för att erbjuda spjutspetsprodukter. Det spiller även över på renoveringssidan. Det är bra för hela koncernen som jag ser det”.

De två största aktörerna på inglasningsmarknaden i Norden, Lumon och Wingroup, har sitt huvudsakliga fokus riktat mot nyproduktion medan konkurrenter inom renoveringar är betydligt mindre än Balco.

“Många bolag har en årsomsättning som motsvarar ett större projekt för oss. Inom renovering möter vi konkurrens i 20 procent av fallen eftersom många kunder redan valt Balco-metoden. Men inom nybyggnation möter vi konkurrens i 95 procent av fallen”, påpekar vd:n.

Att större aktörer inom nyproduktion skulle ta klivet in på renoveringsmarknaden håller knappast vd:n vaken om nätterna:

“Varför har de inte gjort det de senaste 30 åren då vi har varit verksamma? Visst finns det risk, men vi har inte sett det hittills. Det går snarare i andra riktningen”.

Balco har som mål att växa organiskt med 10 procent per år, vilket bolaget överträffat hittills i år, och lönsamheten ska vara minst 13 procent i form av ebit-marginal.

“Intäktstillväxten är ett mått på lång sikt och lönsamhetsmålet ska vara uppnått om 2-3 år”, säger balkongchefen.

Under det första halvåret i år uppgick omsättningen till en halv miljard kronor, upp med 34 procent, medan den underliggande rörelsemarginalen (justerad för vissa engångsposter) är nästan 12 procent.

“Vi ser att vi kan nå vårt marginalmål snart”, säger han utan att vilja precisera närmare.

Traditionellt sett har Balco relativt starkare kvartal under det andra respektive fjärde kvartalet.

“Det är då fastighetsägarna ofta har sina årsstämmor då de fattar eventuella balkongbeslut. Dessutom har vi fler arbetsdagar då”, förklarar vd den kalendariska marknadsdynamiken.

Några nya marknader är inte aktuella för bolaget:

“Vi har fullt upp med våra kärnmarknader i Norden, då främst Norge, Sverige och Danmark. Och på sikt även Finland där vi enbart funnits i ett och ett halvt år. Men störst potential finns ändå i Sverige där inglasningspenetrationen bara är 11 procent av balkongbeståndet. Det kan jämföras med Finland som har 46 procent”.

Sverige står för närmare 60 procent av bolagets koncernomsättning och de nordiska marknaderna för hela 90 procent.

Kenneth Lundahl fortsätter:

“Stor potential ser jag även i Nederländerna och Belgien där vi varit i drygt 2 år nu. Skulle de lösa sina finansieringsproblem och bli mer lika de nordiska marknaderna finns en riktigt stor potential där”.

I Tyskland, där bolaget funnits i runt 10 år, märker Balco den största kulturskillnaden:

“Man kan ta ett beslut om att tre fastigheter ska inglasas men de gör bara en fastighet om året. Medan vi i Sverige gör alla tre samtidigt. Det är en större försiktighetsprincip där och man ska ha en större kontantinsats. Men den tyska marknaden är enorm”.

Förvärv är inte aktuellt för tillfället.

“Vi har haft fullt upp med noteringsprocessen och vi har inga planer på förvärv det närmaste året. Men om vi gör något framöver så är det på marknader där vi redan finns. Vi gräver där vi står”, säger Kenneth Lundahl som har en förvärvsbudget på runt 100 miljoner kronor utan att behöva låna eller ta in nytt kapital.

Balco har varit på investerarresor i alla de nordiska länderna samt i London inför den annalkande börsnoteringen.

“Vår bedömning är att det har varit ett bra intresse kring bolaget när vi haft våra möten”, säger Cecilia Lannebo, ir-chef på balkongbolaget, i en allmän kommentar utan att vilja gå in på noteringsprocessens utfall.

Balcos storägare, riskkapitalbolaget Segulah, som kontrollerade 88 procent av ägandet inför noteringen siktar på att behålla runt 15-20 procent av sin andel.

“Det är svårt att exakt säga hur mycket Segulah kommer att behålla då det även finns en rörlig del i noteringsprocessen. Det kommer att visa sig på fredagsmorgonen hur det kommer att bli då utfallet blir offentligt”, fortsätter ir-chefen.

Enligt källor till Dagens Industri siktade Segulah på en betydligt högre värdering för balkongtillverkaren men fick sänka ambitionen för att få med de största investerarna.

“Vår bild är att det är ett stort intresse för Balco med många kvalitativa investerare. Vi kommenterar inte priset på erbjudandet”, säger Cecilia Lannebo apropå tidningsuppgifterna.

Bland ankarinvesterarna märks finansprofilen Erik Selin, fastighetsbolaget Balders vd, storägare och grundare. Bland övriga finns exempelvis Swedbank Robur Fonder och Stiftelsen Riksbankens Jubileums-fond.

Priset per Balco-aktie är satt till 56 kronor vilket ger ett värde på samtliga aktier på 1,2 miljarder kronor.