Beslut om avnotering av aktien Bogio Technologies AB från Spotlight Stock Market

Bogio Technologies AB har som tidigare kommunicerats ansökt om avnotering för dess aktie från Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market har beslutat att godkänna Bolagets ansökan om avnotering och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 30 april.

 

Med vänliga hälsningar

Fredrik Dalebrant

 

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Bogio Technologies AB

fredrik.dalebrant@bogio.tech

www.bogio.tech

Bogio Technologies utvecklar en SMS-marknadsföringsplattform som hjälper e-handlare att analysera, optimera och automatisera sina SMS-kampanjer. Bolaget erbjuder en plattformslösning med olika licensalternativ, där kommunikationen hanteras genom användning av SMS. Bolagets kunder återfinns primärt i Norden men även på andra håll i världen. Bogio Technologies har sitt huvudkontor i Stockholm.

 

Fler artiklar om Bogio Technologies AB (publ)