Beyond Frames Entertainment godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Beyond Frames Entertainment AB (”Beyond Frames”) är verksamt inom dataspelsindustrin. Bolagets målsättning är att attrahera kompetenta spelutvecklare med en gemensam vision: att skapa intressanta och roliga spelupplevelser av hög kvalitet baserat på teknologi inom VR och AR. Inom gruppen finns i dagsläget fyra spel tillgängliga för försäljning på olika VR-plattformar. I samband med noteringen på Spotlight Stock Market genomförs en nyemission. Emissionens huvudsakliga syfte är att ge förutsättningar för Beyond Frames expansionsplaner, bland annat i form av finansiering av framtida förvärv med betalning i form av egna aktier.

Beyond Frames vision är att skapa mer engagerande underhållning – bortom de begränsningarna som finns med nuvarande underhållning i 2-dimensionella skärmar på mobiltelefoner, datorer och TV-apparater. Fokus ligger på att skapa ny, högkvalitativ underhållning med spel och andra intressanta 3D-upplevelser baserat på modern VR- och AR-teknologi.

Bolaget har under det senaste året investerat i verksamheten genom att anställa nyckelpersoner med lång erfarenhet från framgångsrika spelprojekt i globala spelföretag. Bolaget har också under året även förvärvat 51 procent av indiespelstudion Zenz VR, ett bolag som bland annat lyckats bra på den asiatiska marknaden med sitt VR-spel HordeZ.

Beyond Frames har idag ett helägt dotterbolag – Cortopia Studios – som i mars 2017 erhöll utmärkelsen ”Best VR Game 2016” av International Mobile Gaming Awards för spelet Wands.

Bolagets tillväxtstrategi innefattar både organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv av spelstudios som bevisat att de kan utveckla och marknadslansera spel med stor spelglädje och på så sätt samla oberoende spelstudios under samma paraply.

Beyond Frames för flera dialoger om förvärv av spelstudios med bevisad förmåga att effektivt utveckla underhållande och välfungerande spelkoncept. Bolagets målsättning är att under kommande år fortsätta att förvärva spelstudios och rekrytera erfarna spelutvecklare.

”Beyond Frames har höga ambitioner vad gäller att skapa underhållning i världsklass. Bolaget har som strategi att förvärva och bygga upp oberoende spelstudios som redan sedan tidigare bevisat att de har en hög förmåga att utveckla spännande spelkoncept och hjälpa dem ut på marknaden. Bolaget har som målsättning att samla ett flertal i sig oberoende spelstudios i ett nätverk som utvecklar underhållande spel av hög teknisk kvalitet och med inslag av den senaste teknologin inom VR och AR”, säger Johan Larsson, vd på Beyond Frames Entertainment. 

Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. Ett spridningskrav om 300 aktieägare är också en förutsättning för notering.

Memorandumet finns tillgängligt på spotlightstockmarket.com vid inledande av teckningsperioden. 

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningskurs i emissionen: 8,70 SEK per aktie

Teckningsperiod: 6 till 19 november 2018

Emissionsvolym: Högst 1 150 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Beyond Frames 10 MSEK före emissionskostnader om cirka 1 MSEK.

Värdering: Bolaget värderas pre-money till 93,9 MSEK

Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel 6 december 2018 under kortnamnet BEYOND

För mer information, vänligen kontakta:

Emelie Jarnesten

Head of Sales / Listings (acting), Spotlight Stock Market

+46 721 511 433

listings@spotlightstockmarket.com