BioStock: AlzeCures företrädesemission accelererar multipla projekt

Med en pipeline om sex läkemedelskandidater står AlzeCure inför flera kliniska milstolpar. För att accelerera projekten genomförs just nu en till 80 procent säkerställd företrädesemission som avslutas den 22 mars. Bolagets mål är att erbjuda mer effektiva behandlingsalternativ för Alzheimers sjukdom, kronisk smärta och i förlängningen potentiellt även för patienter som lider av traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom.

Läs hela artikeln om AlzeCure på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/03/alzecures-foretradesemission-accelererar-multipla-projekt/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/