BioStock: Biosergen vill optimera behandling av dödliga svampinfektioner

Upp till 90 procent av individer som drabbas av invasiva svampinfektioner dör under de första två veckorna, ofta innan läkare ens har hunnit välja rätt behandling. Trots detta är dagens behandlingar antingen förenade med hög risk för allvarliga biverkningar, eller leder till multiläkemedelsresistens. IPO-aktuella Biosergen går nu efter 20 års forskning mot börsen, med en pipeline om tre antimykotiska läkemedelskandidater som i preklinik uppvisat en väsentligt förbättrad effekt- och säkerhetsprofil, jämfört med de terapier som patienterna idag är hänvisade till.

Läs hela artikeln om Biosergen på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/05/biosergen-vill-optimera-behandling-av-dodliga-svampinfektioner/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se