BioStock: CLS vd om fortsatt lansering och emission

Medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems, CLS, genomför just nu en emission om cirka 135 Mkr. Kapitalet ska användas till fortsatt marknadsetablering, fokus på ytterligare samarbeten, samt att förstärka kapitalstrukturen. Vd Dan Mogren berättade mer i BioStocks studio.

Se studiointervjun med CLS vd Dan Mogren på biostock.se:

https://www.biostock.se/2023/06/cls-vd-om-fortsatt-lansering-och-emission/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/