BioStock: Emission säkrar Hemchecks fortsatta expansion

Hemcheck utvecklar och kommersialiserar produkter för upptäckande av hemolys, ett vanligt problem vid blodprovstagning men även en indikator på akuta tillstånd hos vissa typer av patienter. Med produkterna hoppas man kunna underlätta för vården att snabbt upptäcka och åtgärda felaktiga blodprovssvar, samt underlätta snabbare och korrekt behandling av patienter. Hemcheck är i dagsläget verksamma i över 15 länder och tar nu in 15,4 MSEK via en företrädesemission för att fortsätta expandera.

Läs hela artikeln om Hemcheck på biostock.se

https://www.biostock.se/2022/06/emission-for-hemchecks-fortsatta-expansion/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se