BioStock: Emission ska ta Aptahems sepsiskandidat till kliniska studier

Aptahem närmar sig sin största milstolpe som noterat bolag – de första kliniska studierna med Apta-1 som utvecklas som en akutbehandling mot sepsis. För att finansiera detta viktiga steg genomför bolaget fram till den 10 september en företrädemission av units som kan inbringa högst cirka 61,8 Mkr. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 7 under mars och april 2022, kan Aptahem tillföras ytterligare högst cirka 54 Mkr före emissionskostnader.

Läs hela artikeln om Aptahem på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/09/emission-ska-ta-aptahems-sepsiskandidat-till-kliniska-studier/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se/