BioStock: Fluicell gör avtryck inom neurovetenskapen

Neurodegenerativa sjukdomar utgör ett snabbt växande problem med en allt äldre befolkning. Årtionden av forskning har gjort det möjligt att generera neuronala cellkulturer i laboratorium för att studera deras beteende i sjukdoms- eller skademodeller eller för läkemedelsprövningar. Dessa konstgjorda celler saknar dock den neural vävnadens komplexitet för att på ett korrekt sätt kunna replikera ett naturligt beteende i människokroppen. Gelfri bioprinting har kapaciteten att lösa detta problem, och Biopixar, Fluicells 3-D bioprinter, har visat att direkt printing av neuroner är möjlig. Detta utgör ett viktigt steg mot att skapa bättre forskningsmodeller och applikationer inom precisionsmedicin.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/11/fluicell-gor-avtryck-inom-neurovetenskapen/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se