BioStock: Fluicell ska tillgodose behovet av nya experimentella modeller

Djurmodeller är en väsentlig del av forskning och utveckling inom life science-sektorn i allmänhet och läkemedelsupptäckt i synnerhet. Parallellt med ökade krav på att minska exploateringen av djur inom medicinsk forskning så utvecklas också nya forskningsverktyg för att minska behovet av djurförsök. Det svenska bioteknikbolaget Fluicell går i spetsen för arbetet med att reducera behovet av djurmodeller.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/09/fluicell-ska-tillgodose-behovet-av-nya-experimentella-modeller/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se