BioStock: Fluicells CRO-tjänster diversifierar intäktsmöjligheterna

Fluicells huvudsakliga mål är att ge forskare inom sjukvårdssektorn möjlighet att driva vetenskapen framåt. Life sciencebolaget gör detta inte bara genom att erbjuda en rad innovativa encellsverktyg, utan också genom att tillhandahålla CRO-tjänster till forskare siktar mot nya läkemedelsupptäckter. Tillsammans med akademiska partnerskap är CRO-aktiviteterna starka drivkrafter bakom Fluicells tillväxt.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/06/fluicells-cro-tjanster-diversifierar-intaktsmojligheterna/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se