BioStock: Fluicells emission ska accelerera utveckling av diabetesbehandling

Fluicell utvecklar vävnadsbaserade produkter med målet att erbjuda behandlingsalternativ till allvarliga och obotliga sjukdomar såsom typ 1-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och njursjukdomar. Grunden i verksamheten är detaljerade bioprintade vävnader för regenerativ medicin och läkemedelsutveckling. Just nu genomför Fluicell en företrädesemission om 30 Mkr som ska öka utvecklingstakten, i synnerhet inom typ 1-diabetes.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/01/fluicells-emission-ska-accelerera-utveckling-av-diabetesbehandling/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Fler artiklar om Fluicell