BioStock: Företrädesemission ger stadig ekonomisk bas för ISR Holding

Stockholmsbolaget ISR Holding arbetar med att utveckla immunstimulerande läkemedel och har en bred pipeline där det längst komna projektet, riktat mot HIV, genomgår en klinisk fas II-studie. Mellan 15 – 29 maj genomför ISR en fullt garanterad företrädesemission om cirka 72 Mkr, före emissionskostnader, för att i första hand finansiera pågående studier samt initiering av nya studier. BioStock har talat med vd Ola Winqvist för att få veta mer om emissionen och bolagets framtidsplaner.

Läs intervjun med Ola Winqvist på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/05/foretradesemission-ger-stadig-ekonomisk-bas-for-isr-holding/

 

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se