BioStock: Iconovo blickar mot USA där man nu uppfyller kvalitetskraven

Ett av Iconovos mål är att lansera framtida inhalationsprodukter i USA, världens största läkemedelsmarknad. Bolaget har planer för detta gällande flera produkter i pipeline, bland annat de generiska versionerna av GSKs Ellipta portfölj i ICOpre och AstraZenecas Symbicort i ICOres. Det finns även betydande möjligheter i USA för utvecklingsprojekten i det affärsområde som Iconovo kallar innovativa inhalationsprodukter. I måndags kom nyheten att bolagets kvalitetssystem (QMS) uppfyller kraven i FDAs kvalitetsregelverk för medicintekniska produkter, vilket är en förutsättning för att kunna lansera inhalationsprodukter på den amerikanska marknaden.

Läs hela artikeln på biostock.se: 

https://www.biostock.se/2021/09/iconovo-blickar-mot-usa-dar-man-nu-uppfyller-kvalitetskraven/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/