BioStock: Nära förestående fas II-resultat för Scandion Oncology

Scandion Oncology utvecklar SCO-101, som har kommit som längst i bolagets pipeline inom metastaserad tjocktarmscancer. Genom fas II-studien CORIST hoppas bolaget kunna visa på kandidatens förmåga att motverka cancerns läkemedelsresistens. Innan kvartalets slut släpps resultaten som därmed kan ge bolaget klinisk proof-of-concept.

Läs hela artikeln om Scandion Oncology på biostock.se: 

https://www.biostock.se/2022/08/nara-forestaende-fas-ii-resultat-for-scandion-oncology

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se