BioStock: Pharmacologs vd om emission och marknadstillväxt

Medicinteknikbolaget Pharmacolog i Uppsala ser en ökad global efterfrågan på produktportföljen. Bolaget skiftar fokus från teknikutveckling till marknadstillväxt och genomför nu en emission om cirka 19,2 Mkr för att främst öka den geografiska expansionen och investera i produktion av egna förbrukningsartiklar relaterade till produkterna. BioStock kontaktade vd Mats Högberg för att få veta mer om emissionen och expansionsplanerna.

Läs hela intervjun med Pharmacologs vd Mats Högberg på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/09/pharmacologs-vd-om-emission-och-marknadstillvaxt ‎

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se