BioStock Studio: Ectin Researchs vd om bolagets mål

Svenska Ectin Research är just nu aktuella med en emission om 55 Mkr i samband med en påföljande notering på Spotlight Stock Market, där man räknar med att första handelsdag blir den 29 juli. Bolaget fokuserar i nuläget på att utveckla sin första kandidat, MFA-370, mot behandling av metastaserad urotelial blåscancer, för att sedan vidga fokus till att omfatta andra cancerindikationer. Vd Anna Sjöblom-Hallén besökte BioStocks studio för att berätta mer om upptäckten bakom Ectin Researchs verksamhet och vägen framåt för bolaget. 

Se intervjun med Ectin Researchs vd Anna Sjöblom-Hallén på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/07/biostock-studio-ectin-researchs-vd-om-bolagets-mal/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se/