BioStock: Vidare lansering på agendan för emissionsaktuella CLS

2023 har hittills varit framgångsrikt för CLS, med kliniska framsteg och ingångna partnerskapsavtal. Med en robust tillväxtstrategi siktar man på att nå break-even 2025. Bolaget genomför nu företrädesemission på drygt 135 Mkr för att stärka pågående marknadsetablering, etablera ytterligare samarbeten och samtidigt förstärka kapitalstrukturen. 

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2023/06/vidare-lansering-pa-agendan-for-emissionsaktuella-cls/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se