Bogio Technologies har per dagens datum den 16 april 2024 skickat in avnoteringsansökan till Spotlight Stock Market

Enligt pressmeddelande skickat den 15 januari meddelade Styrelsen för Bogio Technologies att man avsåg att skicka in en ansökan om avnotering från Spotlight Stock Market då Bogio inte längre uppfyller noteringskravet i Spotlight Stock Markets regelverk vad gäller 2.7 Antal aktieägare.

Bogio har per dagens datum den 16 april skickat in sin avnoteringsansökan till Spotlight Stock Market. 

Sista dag för handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market kommer att meddelas när Bogio erhåller bekräftelse om detta från Spotlight Stock Market.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Dalebrant

 

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Bogio Technologies AB

fredrik.dalebrant@bogio.tech

www.bogio.tech

Bogio Technologies utvecklar en SMS-marknadsföringsplattform som hjälper e-handlare att analysera, optimera och automatisera sina SMS-kampanjer. Bolaget erbjuder en plattformslösning med olika licensalternativ, där kommunikationen hanteras genom användning av SMS. Bolagets kunder återfinns primärt i Norden men även på andra håll i världen. Bogio Technologies har sitt huvudkontor i Stockholm.

 

Fler artiklar om Bogio Technologies AB (publ)