Arion Bank

Arion Bank

Pris per aktie
68-79 isk
Minsta investering
- isk
Pre money value
123-143 Misk
Bransch
Bank
Lista
Nasdaq OMX Stockholm
Emissionsvolym
Misk
Teckningsperiod
31 maj - 13 jun
Första handelsdag
15 jun
Teckningsåtagande
-
Garantiåtagande

Bakgrund

Arion Bank är en ledande universell affärsbank på Island med en differentierad och innovativ affärsmodell. För att säkerställa att den är välbalanserad och diversifierad i sitt erbjudande av produkter och tjänster samt i sin expertis har Arion Bank organiserat sig i fyra specialiserade avdelningar, och gjort strategiska etableringar och förvärv av dotterbolag som tillför värdefulla produkter och tjänster till dess utbud.

Avdelningar:

Retail Banking erbjuder ett omfattande utbud av produkter och tjänster, inklusive hypotekslån, sparkonton, finansiering av bilar och utrustning, factoring, betalkort, pensionstjänster, försäkringar och fonder, till både privatpersoner samt små och medelstora företag.

Corporate Banking erbjuder skräddarsydda lånelösningar, inklusive tidsbundna lån, revolverande kreditfaciliteter och garantier, till stora företagskunder inom samtliga industrisektorer med särskild tonvikt vid de 100 största företagen på Island.

Investment Banking erbjuder ett heltäckande utbud av produkter och tjänster inom investment banking, inklusive förmedling av aktier och placeringar med fast ränta, börsnoteringar och rådgivning vid sammangåenden och förvärv, samt obligations- och aktiehandelstjänster, till ett brett urval av kunder, däribland företagskunder, professionella investerare, kapitalförvaltningsbolag och pensionsfonder.

Asset Management, som utgörs av Asset Management-avdelningen inom Arion Bank och dess helägda oberoende dotterföretag Stefnir hf., erbjuder ett heltäckande utbud av produkter och tjänster inom kapitalförvaltning åt institutionella investerare, såsom pensionsfonder och försäkringsbolag samt privatkunder med stor nettoförmögenhet.

Källa: Arion Bank’s Prospekt

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.