IPO: ISLÄNDSKA ARION BANK, GAMLA KAUPTHING, PÅ VÄG TILL STHLM

STOCKHOLM (Direkt) Isländska Arion Bank, som övertog Kaupthings isländska tillgångar i samband med finanskrisen,...