Bioextrax

Bioextrax

Pris per aktie
9,8 SEK
Minsta investering
- SEK
Pre money value
31 MSEK
Bransch
Medtech
Lista
Spotlight
Emissionsvolym
6 MSEK
Teckningsperiod
25 mar - 8 apr
Första handelsdag
28 apr
Teckningsåtagande
50%
Garantiåtagande

Bakgrund

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Det var i samband med arbete kring produktion av en typ av biobaserade och biologiskt nedbrytbara plaster (polyhydroxyalkanoater – ”PHA”) som det grundläggande konceptet – användning av bakterier för nedbrytning av proteinrika material – utvecklades. Forskarna insåg att samma princip kunde användas för andra applikationer än inom just bioplaster, exempelvis för resursutnyttjande av fjädrar. Teknologin möjliggör utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolaget arbetar just nu med kommersialiseringen av teknologin kring bioplasten PHA, mikrofibrer ur fjädrar och proteiningrediens till djurfoder från fjädrar.

Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av Bolagets olika processteknologier inom Bolagets olika affärsområden. Affärsmodellen innebär således att kunden betalar Bioextrax för rätten att använda en viss process, samt för att få tillgång till den know-how som krävs för att sköta processen. Kunden investerar i samt äger produktionsanläggningen och ansvarar även för dess drift. Bioextrax investerar eller äger således inte produktionsutrustning mer än för att leverera provmaterial till kunder och optimera processer, samt för forskning och utveckling.

Bolaget har påbörjat ett antal projekt tillsammans med globalt ledande företag avseende både PHA (bioplast) och mikrofibrer, varav flera är kundfinansierade. Bolaget har också ingått ett term sheet för sitt första kommersiella samarbetsavtal inom affärsområdet proteiningrediens till djurfoder producerade från fjädrar. Detta term sheet reflekterar en överenskommelse om de huvudsakliga punkterna, exempelvis ansvars- och vinstfördelning, inför det framtida samarbetsavtal som nu tas fram av parternas jurister.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.