IA Industriarmatur Group

IA Industriarmatur Group

Pris per aktie
17 SEK
Minsta investering
- SEK
Pre money value
59,8 MSEK
Bransch
Energi
Lista
Aktietorget
Emissionsvolym
2,1 MSEK
Teckningsperiod
14 maj - 25 maj
Första handelsdag
11 jun
Teckningsåtagande
-
Garantiåtagande

Bakgrund

IA Industriarmatur Group AB (”IA Group”) är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn att agera proaktivt i miljöfrågor med hjälp av uppkopplade tjänster och produkter – framför allt för att mäta och kontrollera nivåer och flöden i kritiska processer som i tillexempel transformatorgropar, fjärrvärmenät eller biobränsle-silos. IA Group vill fokusera på tillväxt under de kommande åren där huvudsyftet med noteringen är enligt bolaget att ytterligare bearbeta befintliga marknader genom att bredda organisationen samt vidareutveckla sina kundlösningar.

IA Group är uppdelat i tre olika affärsområden; IA Level Control, IA Flow Control samt IA Customer Services. Bolagets huvudsakliga produktområde, IA SIPP, inom affärsområdet IA Level Control är en egenutvecklad och effektiv metod för miljösäker tömning av transformatorgropar och hjälper kunderna att uppfylla miljöbalkens krav. En transformatorgrop återfinns under transformatorstationer och har som syfte att samla upp transformatorolja vid spill eller läckage, så att den miljöfarliga oljan inte kommer ut i naturen. IA SIPP tömmer effektivt transformatorgropen på regnvatten, vilket innebär att transformatoroljan alltid ryms i gropen vid ett eventuellt haveri. Idag hanterar Bolaget genom IA SIPP över 6 000 transformatorgropar för fler än 100 kunder i nio länder.

Bolagets affärsmodell kombinerar abonnemang, tjänster och uppkopplade produkter med syfte att skapa långsiktiga relationer med kunderna.

Med kapitalanskaffningen i samband med noteringen vill IA Group förstärka försäljningsorganisationen, vidareutveckla och internationalisera sin IoT-plattform, bredda sin abonnemangsaffär samt finansiera den löpande verksamheten.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.