JonDeTech

JonDeTech

Pris per aktie
16 SEK
Minsta investering
5600 SEK
Pre money value
- MSEK
Bransch
IoT
Lista
First North
Emissionsvolym
30 MSEK
Teckningsperiod
27 apr - 14 maj
Första handelsdag
25 maj
Teckningsåtagande
20 MSEK
Garantiåtagande

Bakgrund

JonDeTech har utvecklat en infraröd sensor (IR) för kontaktlös mätning av temperatur och värmeflöde (kroppstemperatur och fastigheter) samt närvarodetektion. Tack vare innovativ nanoteknik kan JonDeTech uppnå prestanda likt befintliga IR-sensorer, men utan behov av optik och inkapsling. Det innebär att JonDeTechs sensor är ned till en tiondel av storleken av konkurrerande sensorer.

Sensorn är robust, böjlig och strömsnål. Den är även konstruerad och utvecklad för massproduktion, vilket leder till en konkurrenskraftig kostnad per sensor. Den betydligt lägre produktionskostnaden för sensorn i kombination med dess minimala storlek öppnar även upp för nya applikationsområden. Tekniken är patenterad och ägs i sin helhet av JonDeTech.

Den totala marknaden, som JonDeTech adresserar, omfattar för närvarande nästan fyra miljarder sensorer och förväntas nå mer än fem miljarder sensorer 2020. Bolagets fokus är applikationer med hög volym, exempelvis smarta telefoner, temperaturplåster, närvarodetektering för datorer samt olika applikationer inom Internet of Things.

Med den huvudsakliga forskningen och utvecklingen genomförd fokuserar Bolaget nu på att öka antalet kundprojekt och anställa fler ingenjörer och säljare, vilket möjliggör en snabbare omvandling från kundprojekt till designvinster inom JonDeTechs kärnområden. Under våren har Bolaget haft långt gångna förhandlingar med en nordisk kund inom området kontaktlös temperaturmätning (ett överhettningsskydd). Bolaget producerar nu en förserie i det projektet. Målet är att under 2018 teckna ett kommersiellt avtal med kunden och nå en första designvinst. Bolaget avser att kommunicera detta till marknaden. Kommersiell lansering av produkten planeras under 2018.

Källa: JonDeTechs prospekt

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.