Lyckegård

Lyckegård

Pris per aktie
5,95 SEK
Minsta investering
6009,5 SEK
Pre money value
59,9 MSEK
Bransch
Jordbruk
Lista
First North
Emissionsvolym
32,4 MSEK
Teckningsperiod
20 jan - 3 feb
Första handelsdag
21 feb
Teckningsåtagande
19,4 MSEK
Post money value
-

Bakgrund

Lyckegård är ett svenskt företag grundat 2008. Inriktningen på bolaget är att verka för ett hållbart lantbruk med hjälp av kompetent rådgivning och redskap för mekanisk ogräsbekämpning och jordbearbetning.

Hållbarhet är en nyckelfråga för lantbruket, och i linje med detta verkar Lyckegård för minskad användning av bekämpningsmedel. Mekanisk ogräsbekämpning och varsam markbearbetning är bättre för jorden, för lantbrukaren och för maten vi äter.

Med Lyckegårds innovativa lösningar kan lantbrukare ges rätt förutsättningar att bedriva hållbar växtodling, vilket idag ofta är ett krav från livsmedelsindustrin. Lyckegård är en katalysator som hjälper lantbrukarna att få effektivitet och lönsamhet i sin produktion. Resultatet är ett lönsamt, hållbart lantbruk och hälsosam mat till konsumenterna.

Lyckegårds koncept för hållbar växtodling har potential för en global marknad, och produkterna säljs idag världen över via en rad återförsäljare.

Source: https://lyckegard.com/investerare/

Bolagsnyheter

Social media